עשוי לעניין אותך

פרק 2 - כוונות

☆☆☆☆☆
מה להפרעות קשב וליהדות? הרבה מאוד. יהדות אינה קיום חסר כוונה של מצוות חסרות משמעות. לכן- כאשר אנחנו חיים בהפרעת קשב מתמשכת, מה היכולת שלנו 'להתכוון'? להתחבר באמת מכל הלב אל המצוות ואל נותן התורה? שולי רנד בשיחה חשופה עם הרב המקובל גדעון הולנד.