עשוי לעניין אותך

פרק 4 - טעם גן עדן

☆☆☆☆☆
רבי שמעון בר יוחאי אומר :"מי שלא טועם טעם עולם הבא בעולם הזה אין לו עולם הבא". אז האם באמת יש לנו אפשרות לטעום טעם עולם הבא בעולם הזה? המציאות שאנו חיים בה בעולם הזה היא מציאות של עולם שנעלמה ממנו החכמה שהיתה בגן העדן. יצחק אדמון בשיחה עם הרב גדעון הולנד עוסקים בשאלה האם האדם יכול לחיות מציאות של גן עדן עוד בעולם הזה?