מה קורה לנשמה לאחר פטירת האדם?

עמית הלל

קיום תורה ומצוות בעולם הזה מלביש את האדם בלבוש רוחני זך וטהור, בו מתלבשת נשמתו של האדם אחרי פטירתו.  לאחר הפטירה עוברת הנשמה בבית דין של מעלה, שם נידון האדם האם ועד כמה הוציא לפועל את הפוטנציאל שאיתו בא לעולם.  כל השכר בעולם העליון תלוי במיצוי הפוטנציאל הזה.

שאלות נוספות

ישנו סרט של יוצרים דתיים,...

לקריאה

כיצד מקרבת התפילה את המתפלל...

לקריאה

האם האינטרנט ככלי הוא דבר...

לקריאה

מדוע ה´ לא עושה כיום ניסים...

לקריאה

האם יש מקום לאומנות...

לקריאה

מה קורה לנשמה לאחר פטירת האדם?

לקריאה